Piazza Sports – Houten, The Netherlands

For English please scroll down.

Vanaf september is Piazza Sports de eerste fitnessclub in Europa die behandeld is met een revolutionaire zelf-desinfecterende coating; CleanCoat™. Deze coating dood 99,9% van alle bacteriën en virussen (waaronder COVID-19) en draagt bij aan ons doel van het aanbieden van een veilige en hygiënische sportomgeving. Het introduceren van de Pretain oplossing is uitgevoerd in de volgende 2 stappen.
Stap 1: Alle oppervlakken die waar aanraking op plaatsvindt zijn gecoat met Pretain’s CleanCoat™. Dit zorgt ervoor dat alle gecoate oppervlakken na aanraking binnen enkele minuten alle micro-organismen (bacteriën en virussen) doden. Alle oppervlakken zijn hiermee dus zelf-desinfecterend geworden, wat de kans op verspreiding van ziekteverwerkers of andere bacterie via oppervlakken minimaliseert.
Stap 2: Alle ventilatie en airco units zijn voorzien van Pretain’s CleanCoat™, evenals UV-C verlichting strips. De combinatie van onze zelf-desinfecterende coating- en UV-C lichtstrips zorgt voor een constante aanvoer van frisse lucht door het gebouw. De UV-C heeft een drievoudig effect doordat de LED-lampjes ervoor zorgen dat de coating 24/7 actief blijft, de UV-C de coating een extra boost geeft en de UV-C op zichzelf ook micro-organismen elimineert. Dit resulteert in een maximale reductie van mogelijk gevaarlijke micro-organismen (bacteriën en virussen) die door de ventilatie- en airco-units gaan.

Deze 2 stappen garanderen maximale veiligheid door het hele gebouw voor zowel klanten als personeel. Bovendien zal de coating in de ventilatiekanalen in combinatie met de gespecialiseerde verlichting niet alleen schadelijke micro-organismen elimineren, maar ook een algemene stroom frisse lucht genereren. Waarbij het niet alleen een veiligere, maar ook een aangenamere omgeving creëert.

Voor jou betekent dit nog veiliger binnen sporten! Let op; de 1,5 meter regel blijft nog steeds van toepassing.

English

From September on, Piazza Sports will be the first fitness club in Europe which has be treated with a revolutionary self-disinfecting coating; CleanCoat ™. This coating kills 99.9% of all bacteria and viruses (including COVID-19) and contributes to our goal of providing a safe and hygienic sports environment. Introducing the Pretain solution is which is done by carrying out in the following 2 steps.
Step 1: All surfaces to which contact occurs are coated with Pretain’s CleanCoat™. This ensures that these coated surfaces kill every type of micro-organisms (bacteria and viruses) within minutes after contact. All surfaces have thus become self-disinfecting, which minimizes the chance of pathogens or other bacteria spreading via these surfaces.

Step 2: All the insides of the ventilation and airco units have been coated with Pretain’s CleanCoat™, and are equipped with Pretain’s specialized UV-C light strips. The combination of our self-disinfecting coating-and UV-C light strips will ensure a constant flow of fresh air throughout the building. The UV-C has a triple effect as the LED lights will make sure the coating stays active 24/7, the UV will give the coating a boost and the UV-C will also eliminate micro-organisms by itself. Resulting in a maximum reduction of possibly dangerous micro-organisms (bacteria and viruses) passing through the ventilation and airco units.

These 2 steps guarantee maximum safety throughout the whole building for both customers and staff. In addition, the coating inside the ventilation channels in combination with the specialized lighting will not only eliminate any harmful micro-organism, but will also generate a general flow of fresh air. Whereby, it will not only create a safer, but also a more pleasant environment.

For you as a client this means an even safer indoor sports environment ! Note; the 1.5 meter rule still applies.

Onze aanpak